Ν
 

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Προγραμματισμός δράσεων


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ JCB


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-.-.-.-.-


 

 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 

-.-.-.-.-

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

 

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 'ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ"

 

Νο45 - ΑΝΟΡΥΞΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΕΕΛ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.800,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

-.-.-.-.-

 

«Προμήθεια Κροκιδωτικού διαλύματος αργιλικού νατρίου με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 15% κατά βάρος», προϋπολογισμού 58.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων συστημάτων χλωρίωσης», προϋπολογισμού 22.967,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια Υδρόμετρων», προϋπολογισμού 58.750,00 πλέον ΦΠΑ

 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.800,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»

 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 291.000,00 (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

 

«Συντήρηση τηλελέγχου - τηλεχειρισμού των γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης, σχηματισμών περιφερειακών δεξαμενών και αποκατάσταση βλαβών στο SCADA Χατζηαργύρη»
προϋπολογισμού 59.800,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Ένταξη της γεώτρησης Συκιόρεμα στο δίκτυο ύδρευσης της Ν. Αγχιάλου», προϋπολογισμού 59.800,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών λυμάτων για τις ΕΕΛ και τα Α/Σ ακαθάρτων», προϋπολογισμού 34.500 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια Αντλιών θετικής εκτόπισης για τη γραμμή λάσπης των ΕΕΛ», προϋπολογισμού 39.700 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια υλικών Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 183.553,48 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

"Προμήθεια λεβήτων και καυστήρα"

 

«Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ»


«Προμήθεια υδρομέτρων άρδευσης»


«Καθαρισμός των χωρων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 19.800,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής», προϋπολογισμού 7.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Χρηματαποστολές της ΔΕΥΑΜΒ », προϋπολογισμού 15.132,00 πλέον ΦΠΑ

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 59.950,00 πλέον ΦΠΑ

 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00 πλέον ΦΠΑ

«Συντήρηση τηλελέγχου - τηλεχειρισμού των γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης, σχηματισμών περιφερειακών δεξαμενών και αποκατάσταση βλαβών στο SCADA Χατζηαργύρη»
προϋπολογισμού 59.800,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Ασφάλιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 25.000,00

 

«Ασφάλιση των οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 12.000,00

 

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2017», προϋπολογισμού 10.403,76 πλέον ΦΠΑ

 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α4 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 179.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

«Προμήθεια Αντλιών Ύδρευσης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 167.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 6 και 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

-.-.-.-.-

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ)

 

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ 10.07.2017

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 5 ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

 

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ 27.06.2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

-.-.-.-.-


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2017

 

-.-.-.-.-ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (αρ.25 Ν.4304/2014),
οι έως τις 30/9/2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ μπορούν να ρυθμιστούν ευνοϊκά σε δόσεις. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2014

κατεβάστε την (σε μορφή pdf)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

την Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016

Παλαιότερα Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις


ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ 26-06-2017

 

-.-.-.-.-

 


Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και για να επικοινωνείσετε με την επιχείρηση χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Ύδρευση:
24210 55555
Αποχέτευση:
24210
67000,
66156
Γραμματεία: 2421075127
Τηλ. Επικοινωνίας:
24210 75164


Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας νέας σύνδεσης...


...το νερό είναι πηγή ζωής.
Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Εμφανίζεται η χαρτογράφηση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου.


Χρήσιμες απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ίσως σας λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δική μας επέμβαση.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.
Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β)
η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο ΒόλουΗ ΔΕΥΑΜΒ αλλάζει σελίδα με το νέο μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλατών μας


Στη προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών
της η ΔΕΥΑΜΒ, σας παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της τα ποιοτικά στοιχεία ελέγχου του Νερού του δικτύου και του Αέρα για την περιοχή μας.

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Νερού δικτύου

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Αέρα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ(1069)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2013

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2012

14/12/2012
"Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου: Υφιστάμενη Κατάσταση και προοπτικές"

WaterLogo-banner.jpg

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
"Απο-τιμώντας το Νερό"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»