Ν
 

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Προγραμματισμός δράσεων


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ JCB


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-.-.-.-.-


 

 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 

-.-.-.-.-

 

«Λήψη ενδείξεων υδρομέτρων καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 60.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια πολυηλεκτρολυτών», προϋπολογισμού 59.655,00, πλέον ΦΠΑ

 

-.-.-.-.-

 

«Εργαστηριακός ελέγχος ποιότητας πόσιμου νερού  και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 59.755,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια 279.000 kg υποχλωριώδους νατρίου», προϋπολογισμού 59.985,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια μετρητών διαλυμένου οξυγόνου (DO)», προϋπολογισμού 15.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια Υδρομέτρων», προϋπολογισμού 58.750,00, πλέον ΦΠΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ SCADA ΤΩΝ ΕΕΛ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.800,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης για την «Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών λυμάτων για τις ΕΕΛ και τα Α/Σ ακαθάρτων», προϋπολογισμού 34.500,00, πλέον ΦΠΑ

 

Νο 111- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ  Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ & ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ”

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ », ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 33.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων συστημάτων χλωρίωσης», προϋπολογισμού 22.967,00€ (πλέον ΦΠΑ)

 

Νο46 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

 

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 'ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ"

 

Νο45 - ΑΝΟΡΥΞΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΕΕΛ

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.800,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

«Προμήθεια Κροκιδωτικού διαλύματος αργιλικού νατρίου με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 15% κατά βάρος», προϋπολογισμού 58.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.800,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»

 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 291.000,00 (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

 

«Ένταξη της γεώτρησης Συκιόρεμα στο δίκτυο ύδρευσης της Ν. Αγχιάλου», προϋπολογισμού 59.800,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών λυμάτων για τις ΕΕΛ και τα Α/Σ ακαθάρτων», προϋπολογισμού 34.500 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια υλικών Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 183.553,48 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00 πλέον ΦΠΑ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α4 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 179.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

«Προμήθεια Αντλιών Ύδρευσης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 167.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

-.-.-.-.-

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΩ ΠΙΘΑΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 22.12.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ανω Λεχωνίων 2

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ανω Λεχωνίων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 25.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 19.10.2017

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 17.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ 03.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 25.09.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κ.Ε.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

-.-.-.-.-ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (αρ.25 Ν.4304/2014),
οι έως τις 30/9/2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ μπορούν να ρυθμιστούν ευνοϊκά σε δόσεις. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2014

κατεβάστε την (σε μορφή pdf)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

την Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 22 έως 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 16 έως 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

-.-.-.-.-

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 10 και 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

 


Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και για να επικοινωνείσετε με την επιχείρηση χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Ύδρευση:
24210 55555
Αποχέτευση:
24210
67000,
66156
Γραμματεία: 2421075127
Τηλ. Επικοινωνίας:
24210 75164


Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας νέας σύνδεσης...


...το νερό είναι πηγή ζωής.
Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Εμφανίζεται η χαρτογράφηση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου.


Χρήσιμες απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ίσως σας λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δική μας επέμβαση.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.
Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β)
η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο ΒόλουΗ ΔΕΥΑΜΒ αλλάζει σελίδα με το νέο μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλατών μας


Στη προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών
της η ΔΕΥΑΜΒ, σας παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της τα ποιοτικά στοιχεία ελέγχου του Νερού του δικτύου και του Αέρα για την περιοχή μας.

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Νερού δικτύου

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Αέρα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ(1069)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2018

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2013

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2012

14/12/2012
"Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου: Υφιστάμενη Κατάσταση και προοπτικές"

WaterLogo-banner.jpg

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
"Απο-τιμώντας το Νερό"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»