ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2014
Π.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Π.Ε ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τ.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Τ.Ε ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2013
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ. ΣΟΧ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΟΧ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΟΧ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ

ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός