1η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 29/01/2015

2η Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 6/02/2015

3η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 24/02/2015

4η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 10/03/2015

4η συνεδρίαση (Συνέχεια) Διοικητικού Συμβουλίου 13/03/2015

5η συνεδρίαση (Έκτακτη Κατεπείγουσα) Διοικητικού Συμβουλίου 1/04/2015

6η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 7/04/2015

7η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 12/05/2015

10η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 29/05/2015

12η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 24/06/2015

13η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 14/07/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

14η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 04/08/2015

15η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 09/09/2015

16η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 06/10/2015

17η ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 13/10/2015

18η ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 16/10/2015

19η ΈΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22/10/2015

20ησυνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 04/11/2015

21η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/11/2015

23η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 23/11/2015

24η Έκτακτη Κατεπείγουσα συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 26/11/2015

25η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 09/12/2015

26η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/12/2015

27η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/12/2015

28η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 29/12/2015

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός