1η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 20/01/2016

2η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 17/02/2016

3η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 02/03/2016

4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/03/2016

5η Συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 17/03/2016

6η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 31/03/2016

7η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22/04/2016

8η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 06/05/2016

9η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 16/05/2016

10η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 08/06/2016

11η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 5/07/2016

12η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 21/07/2016

13η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 25/07/2016

14η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 06/09/2016

15η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 07/10/2016

16η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 25/10/2016

17η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/11/2016

18η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 7/12/2016

19η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 7/12/2016

20η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 12/12/2016

21η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 16/12/2016

22η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 28/12/2016

23η Συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 30/12/2016

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός