ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 20/01/2017

2η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 24/01/2017

3η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 31/01/2017

4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 14/02/2017

5η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 23/02/2017

6η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 3/03/2017

7η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 14/03/2017

8η Συνεδρίαση Έκτακτη-Κατεπείγουσα 21/03/2017

9η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/04/2017

10η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 19/04/2017

11η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 27/04/2017

12η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 16/05/2017

13η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 31/05/2017

14η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 21/06/2017

15η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/07/2017

16η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 13/07/2017

17η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 25/07/2017

18η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 10/08/2017

19η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 28/08/2017

20η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 19/09/2017

21η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 28/09/2017

23η συνεδρίαση Διοικητικου Συμβουλίου 17/10/2017

24η συνεδρίαση Διοικητικου Συμβουλίου-Ειδική 17/10/2017

25η συνεδρίαση Διοικητικου Συμβουλίου 23/10/2017

26η συνεδρίαση Διοικητικου Συμβουλίου 7/11/2017

27η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 16/11/2017

28η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 28/11/2017

29η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 7/12/2017

30η συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 19/12/2017

31η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 22/12/2017

32η συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 29/12/2017

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός