ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 16/01/2018

2η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 26/01/2018

3η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 6/02/2018

4η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 12/02/2018

5η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 21/02/2018

6η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 13/03/2018

7η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 28/03/2018

8η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/4/2018

9η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 17/04/2018

10η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 25/04/2018

11η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/5/2018

12η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 17/05/2018

13η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 23/05/2018

14η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 29/05/2018

15η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 5/6/2018

16η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 13/6/2018

17η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 27/6/2018

18η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/7/2018

19η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 18/07/2018

20η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 24/7/2018

21η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 31/07/2018

22η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 6/8/2018

23η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 24/08/2018

24η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 31/08/2018

25η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/9/2018

26η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 19/09/2018

27η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 28/9/2018

28η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 10/10/2018

29η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 19/10/2018

30η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 31/10/2018

31η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 6/11/2018

32η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 13/11/2018

33η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 15/11/2018

34η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 21/11/2018

35η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου - Ειδική 23/11/2018

36η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/12/2018

37η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 18/12/2018

38η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 24/12/2018

39η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 28/12/2018

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός