ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 14/01/2019

2η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 21/01/2019

3η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22/01/2019

4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/02/2019

5η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 19/02/2019

6η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 25/02/2019

7η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 01/03/2019

8η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22/03/2019

9η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 28/03/2019

10η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 09/04/2019

11η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 23/04/2019

12η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 14/05/2019

13η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 22/05/2019

14η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/06/2019

15η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 28/06/2019

16η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 18/07/2019

17η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2/08/2019

18η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22/08/2019

19η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 25/09/2019

20η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 15/10/2019

21η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 31/10/2019

22η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 29/11/2019

23η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου (ειδική) 29/11/2019

24η Συνεδρίαση Εκτακτη - Κατεπείγουσα 10/12/2019

25η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 17/12/2019

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός