ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 

1η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 21/01/2020

2η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 4/02/2020

3η Συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 10/02/2020

4η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 25/02/2020

5η Συνεδρίαση Εκτακτη-Κατεπείγουσα 9/03/2020

6η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 17/03/2020

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός