ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 'ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ"ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΦτΕ_ΤΣ_ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ_ΥΔΡ

espd-request

ΑΙΤΗΣΗ B

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

ΑΚΜΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΜΗ 16292

ADT OMEGA ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΔΚ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΔΚ ΚΑΙ ADT

ADT_Ερωτημα_10_10_17

Απαντηση_σε_ADT_11_10_17

ΕΡΩΤΗΣΗ ΡΟΙΚΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΡΟΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός