ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια υδρομέτρων άρδευσης»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός