ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντήρηση αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων  λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ προϋπολογισμού 59.950,00, πλέον ΦΠΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός