ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ' 88536ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2(2)

espd-request-v2_signed

Yp3_1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_final_Dek19_signed

Yp3_2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Final_Dek_19_signed

Yp3_3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_final_1_4_20_signed

Yp3_4_Prometrhseis_Final_Dek_19_signed

Yp3_5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_final_1_4_20_signed

Yp3_6 ΕΣΥ_Final_1_4_20_signed

Yp3_7 ΣΑΥ_final_signed

Yp3_8 ΦΑΥ_final_signed

Yp3_9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_Dek_19_signed

Yp3_Παραρτ_ΙΙ_Αιτιολογηση_Σχετ_Αρθρων_Τιμγιου_Final_Dek_19_signed

Yp3_ΠαράρτημαI_Dek_19_signed

Yp3_ΠαραρτημαIII_GDPR_Δημ_Συμβασεων_signed

Yp3_ΠαραρτημαIV_Αιτιολογηση_Απολογιστ_Εργ_v01_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

ΣΧΕΔΙΑ 1-2α

ΣΧΕΔΙΑ 2β

ΣΧΕΔΙΑ 3α

ΣΧΕΔΙΑ 3β

ΣΧΕΔΙΑ 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός