ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 90714

 


3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2(1)

espd-request-v2(1)_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠαραρτημαI_GDPR_Δημ_Συμβασεων_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΣΥ_Μελετη_ΒΔ_Μετ_v01_signed

ΦτΣ_Μελετη_ΒΔ_Μετ_v01_signed

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ-25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός