ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ' 88424ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2(2)

espd-request-v2(3)_signed

Yp2_1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_final_Dek19_signed

Yp2_2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Final_1_4_20_signed

Yp2_3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_final_1_4_20_signed

Yp2_4_Prometrhseis_Final_1_4_20_signed

Yp2_5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_final_1_4_20_signed

Yp2_6 ΕΣΥ_Final_1_4_20_signed

Yp2_7 ΣΑΥ_Final_Dek_19_signed

Yp2_8 ΦΑΥ_Final_Dek_19_signed

Yp2_9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_Dek_19_signed

Yp2_Παραρτ_ΙΙ_Αιτιολογηση_Σχετ_Αρθρων_Τιμγιου_Final_Dek_19_signed

Yp2_ΠαράρτημαI_Dek_19_signed

Yp2_ΠαραρτημαIII_GDPR_Δημ_Συμβασεων_signed

Yp2_ΠαραρτημαIV_Αιτιολογηση_Απολογιστ_Εργ_v01_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

ΣΧΕΔΙΑ 1

ΣΧΕΔΙΑ 2α

ΣΧΕΔΙΑ 2β

ΣΧΕΔΙΑ 3α

ΣΧΕΔΙΑ 3β

ΣΧΕΔΙΑ 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός