ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΚΑΙ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ  80656"ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

espd-request (XML)

espd-request_signed

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ PDF

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ signed

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ signed

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ signed

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός