ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια 279.000 kg υποχλωριώδους νατρίου», προϋπολογισμού 59.985,00, πλέον ΦΠΑ.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 2

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 3

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 4

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός