ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 148.000,00 euro, πλέον ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Δ2

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 15/3/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός