ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια πολυηλεκτρολυτών-αντιαφριστικών Προϋπολογισμού 118.960,00, πλέον ΦΠΑ

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός