ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ (73626)"

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛ ΠΕΡΙΛ_signed

ΣΥ_ΤΣ_Επίβλεψης_Αποχ_Αγχιαλ_final_signed

ΦτΕ_ΤΣ_Επίβλεψης_Αποχ_Αγχιαλ_final_signed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός