ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ" 81503"

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)_signed

ΣΥ_ΤΣ_Επίβλεψης_ΕΕΛ_final_Απρ_2019_signed

ΦτΕ_ΤΣ_Επίβλεψης_ΕΕΛ_final_Απρ_2019_signed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός