ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νο 118 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 90075

 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2_signed

espd-request-v2

Ε.Σ.Υ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΥΑΜΒ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νο118_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ_signed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός