ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νο58_ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 88258

 


ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2(2)

espd-request-v2_signed

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΕΣΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ Νο58_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΥΑΜΒ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο58_signed

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ_signed

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός