ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟ 59 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 


ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2(1)

espd-request-v2(1)_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠαραρτημαI_GDPR_Δημ_Συμβασεων_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΕΣΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ Νο56_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός