ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νο60 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΕΧΩΝΙΩΝ  91172

 


ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2(1)

espd-request-v2(1)_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠαραρτημαI_GDPR_Δημ_Συμβασεων_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΕΣΥ Νο60_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΥΑΜΒ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νο60_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ_signed

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός