ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟ 119 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ (92985)

 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2_signed

espd-request-v2

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠαραρτημαI_GDPR_Δημ_Συμβασεων_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΕΣΥ_Νο119_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΥΑΜΒ_signed

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νο119_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ_signed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός