ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης για την «Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών λυμάτων για τις ΕΕΛ και τα Α/Σ ακαθάρτων», προϋπολογισμού 34.500,00, πλέον ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΕΛ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός