ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 52.600,00 πλέον ΦΠΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός