ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 291.000,00 (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός