ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΜΒ 2017»

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΜΒ 2017.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΜΒ 2017.docx

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΜΒ 2017.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός