ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ »

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017.docx

ΤΕΥΔ 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.docx

ΤΕΥΔ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός