ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Α4 »

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Α4.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α4.docx

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α4.docx

ΤΕΥΔ 1 ΓΙΑ Α4.docx

ΤΕΥΔ 2 ΓΙΑ Α4.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός