ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ 2017 »

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ 2017.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017.docx

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΙ ΣΥΝΤ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017.docx

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 ΔΕΥΑΜΒ 2017.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός