ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΑΜΒ 2017 »

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΑΜΒ 2017.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΑΜΒ 2017.docx

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ 2017.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός