ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ SCADA ΔΕΥΑΜΒ 2017 »

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ SCADA ΔΕΥΑΜΒ 2017.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ SCADA 2017.docx

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ SCADA ΔΕΥΑΜΒ 2017.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ SCADA ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός