ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ένταξη της γεώτρησης Συκιόρεμα στο δίκτυο ύδρευσης της Ν. Αγχιάλου», προϋπολογισμού 59.800,00 πλέον ΦΠΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΚΙΟΡΕΜΑΤΟΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΚΙΟΡΕΜΑΤΟΣ 2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΚΙΟΡΕΜΑΤΟΣ 2017

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΚΙΟΡΕΜΑΤΟΣ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός