ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.800,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός