ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ??????i??


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Προμήθεια Υδρομέτρων», προϋπολογισμού 58.750,00, πλέον ΦΠΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

Απάντηση σε υδραυλις ΕΠΕ Προμ_Υδρομ

ΕΡΩΤΗΜΑ CONSTRAT 2

ΕΡΩΤΗΜΑ CONSTRAT 2 ΣΕΛΙΔΑ

CONSTRAT ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΕΥΑΜΒ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός