Τρία βασικά θέματα αφορούν στο νερό σήμερα: Η λειψυδρία, η μόλυνση των υδροφόρων οριζόντων και η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η ΔΕΥΑΜΒ συνεχίζει πάντα να λειτουργεί, να συντηρεί, να επεκτείνει και να ανανεώνει το δίκτυο ύδρευσης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τη μείωση των διαρροών του δικτύου. Καθημερινά αντικαθίστανται αγωγοί διαβρωμένου δικτύου με σωλήνες από πολυαιθυλένιο καθώς επίσης και προβληματικές παροχές (ιδιωτικές συνδέσεις).

Προχωρεί επίσης σε καθορισμούς των δεξαμενών και σε πολλές απ' αυτές έγιναν εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας τους, ώστε να ενταχθούν μελλοντικά - με την κατασκευή των νέων της δεξαμενών- σ'ένα σύστημα τηλελέγχου και τηλεχειρισμού τους.

Οι εργασίες σύνδεσης του νέου βασικού δικτύου ύδρευσης που κατασκευάστηκε και κατασκευάζεται με χρηματοδότηση από το 2ο και 3ο Κ.Π.Σ. με το υφιστάμενο δίκτυο και η λειτουργία των δεξαμενών της στο Σαρακηνό (4200 κυβ.μ.) στη Νέα Ιωνία (3000 κυβ.μ.) και δεξαμενή λατομείου (1600 κυβ.μ.) βελτίωσαν τη λειτουργία του δικτύου ενώ παράλληλα έλυσαν αρκετά προβλήματα, που υπήρχαν σε πολλά σημεία του, λόγω μειωμένης πίεσης.

Επίσης η κινητή μονάδα εντοπισμού διαρροών συμβάλλει αποτελεσματικά στον περιορισμό των διαρροών του δικτύου, στην εξοικονόμηση νερού και στη βελτίωση της ποιότητάς του στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου.

Το εσωτερικό δίκτυο (αγωγοί διανομής και τροφοδοτικοί αγωγοί), είναι συνολικού μήκους 700 χιλιομέτρων περίπου.
Αποτελείται από αμιαντο-τσιμεντοσωλήνες (262 km), γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες (43 km), σωλήνες PVC (178 km), σωλήνες ΡΕ (142 km), χυτοσιδηρές σωλήνες (10 km) και χαλύβδινες (55 km).
Επίσης είναι εγκατεστημένες 71.815 ιδιωτικές συνδέσεις (παροχές νερού).

Δεύτερη Φάση της Αυτοματοποίησης του δικτύου, προϋπολογισμού 4.325.000 €, πλέον Φ.Π.Α., στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την συνχρηματοδότησή του από το Ταμείο Συνοχής. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση:
(15) σταθμών ελέγχου παροχής και πίεσης
(15) σταθμών ελέγχου παροχής
(15) σταθμών παροχής πληροφοριών πίεσης και παροχής
(30) σταθμών παροχής πληροφοριών πίεσης
(2) συστημάτων αυτόματου ελέγχου της ποιότητας του νερού σε δέκα περιφέρειες
(2.000) μετρητών παροχής ευθείας ανάγνωσης.
και η ολοκλήρωση του θα επιτρέπει την υλοποίηση των στόχων μας και την περαιτέρω βελτίωση των ως σήμερα επιτυχών αποτελεσμάτων των επενδύσεών μας, ώστε :
το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού να μειωθεί στο 20% της παραγωγής
οι ανάγκες παραγωγής να μειωθούν κατά 37 λίτρα ανά υδρομετρητή την ημέρα
το ενδεχόμενο των υπερβάσεων των παραμετρικών τιμών των χλωριούχων να απομακρυνθεί οριστικά.

Δείτε τις γραφικές παραστάσεις του μήκους των αγωγών διαφόρων υλικών του δικτύου ύδρευσης


Εμφάνιση χαρτογράφησης τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού υδραγωγείου.
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός