Η ΔΕΥΑΜΒ μετά την ψήφιση του Ν.2224/1994 και την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ 8298/19.4.1995 που διευκόλυνε την ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων για τη κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας δραστηριοποιήθηκε και σ' αυτόν τον τομέα.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 1999 λειτουργεί ο υδροηλεκτρικός σταθμός Σαρακηνού ο οποίος εκμεταλλεύεται το δυναμικό των πηγών Ξηρακίων και Καλιακούδας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από τις αρχές του 2004 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού σταθμός παραγωγής ενέργειας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού της ΔΕΥΑΜΒ, είναι τα εξής:

Α. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ

Τύπος παραγωγού: ανεξάρτητος παραγωγός (πώληση ρεύματος στην ΔΕΗ)
Ονομαστική Ισχύς: 750 Kw
Βασικά χαρακτηριστικά του έργου:Υδροστρόβιλος τύπου Pelton, δύο ακροφυσίων, μανομετρικού 345 μέτρων, μέγιστης παροχής 0,25m3 /sec.Γεννήτρια 1000 στροφών το λεπτό και ισχύος 750Κw.
Ύψος επένδυσης: 900.000χρηματοδότηση 400.000 από το πρόγραμμα ΕΠΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης, το δε υπόλοιπο του ποσού 570.000 από ιδίους πόρους.
Ενεργειακό όφελος: 3500Mwh/χρόνο
Χρόνος εκτέλεσης: Ιούνιος 1998 - Σεπτέμβριος 1999


Β. ΣΤΑΘΜOΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

Τύπος παραγωγού: αυτοπαραγωγός (κάλυψη αναγκών του Βιολογικού Καθαρισμού και συμψηφισμός της τυχόν περίσσειας με άλλες καταναλώσεις της ΔΕΥΑΜΒ.)
Ονομαστική ισχύς: 353Kw
Βασικά χαρακτηριστικά του έργου: το έργο περιλαμβάνει δύο αερομηχανές ισχύος 176,5Kw η κάθε μία, οι οποίες τροφοδοτούνται από το βιοαέριο, που παράγεται στους χωνευτές της εγκατάστασης κατά την διαδικασία χώνευσης της λάσπης.
Ύψος επένδυσης: 470.000
Χρηματοδότηση: 375.000 από το δεύτερο ΚΠΣ (Ταμείο συνοχής) 33.300 από Εθνικούς πόρους και 63.000 από ίδιους πόρους.
Ενεργειακό όφελος: περίπου 1.400 Μwh το χρόνο.
Χρόνος εκτέλεσης του έργου: Απρίλιος 1996 - Ιούνιος 1998.

Aπό τον υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Σαρακηνό υπάρχει όφελος για την επιχείρηση περίπου 200.000 το χρόνο από την πώληση ρεύματος στη ΔΕΗ, ενώ από το σταθμό παραγωγής ρεύματος από βιοαέριο στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού υπάρχει όφελος 75.000 το χρόνο από την υποκατάσταση ρεύματος που καταναλώνεται στο Βιολογικό Καθαρισμό.
Αργότερα η παραγωγή ρεύματος από το σταθμό του βιοαερίου προβλέπεται να διπλασιαστεί ανάλογα με την αύξηση των συνδεδεμένων κατοικιών στο δίκτυο αποχέτευσης και συνεπώς την αύξηση παραγωγής λάσπης και βιοαερίου από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.
Ακόμη όμως και με τα σημερινά δεδομένα η ΔΕΥΑΜΒ καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο του κόστους ρεύματος, που καταναλώνει στις εγκαταστάσεις της, με την ίδια παραγωγή ενέργειας, σε όφελος των καταναλωτών.
Και τα δύο έργα χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με μηδενικούς ρύπους για τον ΥΗΣ και ελάχιστους για το Βιοαέριο.Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει από την εκμετέλευση του ενεργειακού αυτού δυναμικού είναι σημαντικό και η ΔΕΥΑΜΒ συμβάλει πρωτοπόρα σε δράσεις εξοικονόμισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.Τα έργα είναι επισκέψιμα από φοιτητικές και μαθητικές ομάδες για εκπαιδευτικούς σκοπούς και συνέβαλλαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός