Οι εκτός Πολεοδομικού Συγκροτήματος γεωτρήσεις (γεωτρήσεις Κάμπου) προέρχονται από απόσταση 20 km δυτικά, δηλαδή από την περιοχή της Κάρλας, όπου το υδάτινο ισοζύγιο, λόγω επέκτασης των αρδευόμενων καλλιεργειών, θα ισορροπήσει μόνο με την άμεση κατασκευή του Ταμιευτήρα της Κάρλας.

Οι εντός Π.Σ. γεωτρήσεις (γεωτρήσεις πόλης) βρίσκονται εντός του Δήμου Βόλου και της Ν.Ιωνίας.
Στην προς βορρά ορεινή περιοχή βρίσκονται οι πηγές Καλιακούδας, Κουκουράβας, Ξηρακίων, Γερακιάς και Μάνας Πορταριάς από τις οποίες υδροδοτείται το Πολεοδομικό Συγκρότημα με πηγαίο νερό καλής ποιότητας.

Κατά τη θερινή περίοδο, το σύνολο των γεωτρήσεων παράγει τα 4/5 περίπου της συνολικής ποσότητας νερού, ενώ, κατά τη χειμερινή περίοδο, συμμετέχει με μεγαλύτερο ποσοστό το πηγαίο, το οποίο θα μπορούσε, για ορισμένους μήνες, να καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά τις ανάγκες, με την σύγχρηση του πηγαίου υδάτινου δυναμικού του Πηλίου.

Εκτός από τις γεωτρήσεις, στο εξωτερικό δίκτυο περιλαμβάνονται πέντε κύριες δεξαμενές, που εξυπηρετούν το Πολεοδομικό Συγκρότημα και τις δύο Βιομηχανικές Περιοχές, καθώς επίσης και άλλες 8 μικρότερες, που εξυπηρετούν, κυρίως, τοπικές καταναλώσεις.


Εμφάνιση χαρτογράφησης τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εξωτερικού υδραγωγείου.


Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός