Έργο πνοής για το Βόλο, τον Παγασητικό και τη Μαγνησία αποτελούν οι εγκαταστάσεις συνεπεξεργασίας αστικών και προεπεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός βρίσκεται στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, λειτουργεί από το 1987, ολοκληρώθηκε το 1998 με την κατασκευή της βιολογικής βαθμίδας και έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πληθυσμού 135.000 κατοίκων.

Οι εγκαταστάσεις μας σήμερα - ένας λαβύρινθος από μηχανές, δεξαμενές και πύργους - μπορούν να δεχτούν 32.000 κυβικά μέτρα την ημέρα αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα, να τα επεξεργαστούν, ώστε να συγκρατήσουν σ'ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% το ρυπαντικό φορτίο, που περιέχεται σ'αυτά - ικανοποιώντας το πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο για επεξεργασία αποβλήτων - και παράλληλα να αξιοποιούν το παραγόμενο βιοαέριο, για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Η ποιότητα των λυμάτων κατά την έξοδό τους είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της οδηγίας 91/271 της Ε.Ε. για ευαίσθητους αποδέκτες, όπως ο Παγασητικός Κόλπος ...

Χαρακτηριστικά του δικτύου.
Το δίκτυο ακαθάρτων εξυπηρετεί αστικές και βιομηχανικές περιοχές αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΜΒ και ανέρχεται σε 343 χλμ. κύριων αγωγών και 137 χλμ. δευτερεύοντος δικτύου.
Μέχρι σήμερα έχει συνδεθεί με το δίκτυο ακαθάρτων περίπου το 80% των ακινήτων της μείζονος περιοχής.

Στόχος της ΔΕΥΑΜΒ είναι η ολοκλήρωση του δικτύου ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση του συνόλου των ακινήτων με το δίκτυο. Έτσι θα καταργηθεί ολοκληρωτικά η λειτουργία βόθρων και θα προστατευθεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και η υγιεινή των κατοίκων.

Απόληξη του δικτύου είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Ίσως το πυκνότερο δίκτυο στην Ελλάδα.
Η μείζονα περιοχή Βόλου είναι από τις περιοχές με το πυκνότερο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων στην Ελλάδα, το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και αγγίζει τα 93.000 μέτρα στο συνολικό του μήκος.
Αποδέκτες του δικτύου είναι η θάλασσα για το κεντρικό τμήμα του Βόλου, ο Άναυρος για την Ν. Δημητριάδα και ο Κραυσίδωνας για την Ν. Ιωνία και τις Βόρειες Συνοικίες του Βόλου.

Λόγω της ύπαρξης πολλών αποδεκτών, το σύστημα αποχέτευσης αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους κλάδους, που οδεύουν μεμονωμένα προς τους αποδέκτες. Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης του δικτύου είναι ευνοϊκός για την πόλη, αφού εξαλείφει τα προβλήματα ενός ακτινικού δικτύου, όπου αν υπάρξει αστοχία σε κεντρικό συλλεκτήρα, τίθεται σε κίνδυνο όλη η πόλη.

Σήμερα αυτό το ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο 93.000 μέτρων παρουσιάζει προβλήματα (αναμενόμενα) τα οποία η ΔΕΥΑΜΒ καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα, προκειμένου να εξαλειφθεί και ο παραμικρός κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. Τέτοια προβλήματα είναι:

Υπάρχοντες αγωγοί που βρίσκονται σε οριακό σημείο από άποψη επάρκειας, σχεδιασμένοι για να δέχονται μικρότερες παροχές.
Υπολειτουργία παλαιών αγωγών που χρησιμοποιούνταν στο παντορροϊκό δίκτυο για την αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων αφού η εκμεταλλεύσιμη διατομή έχει μειωθεί σημαντικά και
η διαρκής επέκταση της πόλης που οδηγεί σε νέες συνθήκες απορροής των ομβρίων.


Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός