Έργο πνοής για το Βόλο, τον Παγασητικό και τη Μαγνησία αποτελούν οι εγκαταστάσεις συνεπεξεργασίας αστικών και προεπεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός βρίσκεται στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, λειτουργεί από το 1987, ολοκληρώθηκε το 1998 με την κατασκευή της βιολογικής βαθμίδας και έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πληθυσμού 135.000 κατοίκων.

Οι εγκαταστάσεις μας σήμερα - ένας λαβύρινθος από μηχανές, δεξαμενές και πύργους - μπορούν να δεχτούν 32.000 κυβικά μέτρα την ημέρα αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα, να τα επεξεργαστούν, ώστε να συγκρατήσουν σ'ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% το ρυπαντικό φορτίο, που περιέχεται σ'αυτά - ικανοποιώντας το πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο για επεξεργασία αποβλήτων - και παράλληλα να αξιοποιούν το παραγόμενο βιοαέριο, για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Η ποιότητα των λυμάτων κατά την έξοδό τους είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της οδηγίας 91/271 της Ε.Ε. για ευαίσθητους αποδέκτες, όπως ο Παγασητικός κόλπος.

Η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από την εκμετάλλευση ενός παραπροϊόντος της διαδικασίας, καλύπτει το 100% των αναγκών των εγκαταστάσεων σε θερμική και το 50% σε ηλεκτρική ενέργεια, δίνοντας έτσι ένα παράδειγμα κλίμακας για τα οφέλη της αειφόρου ανάπτυξης, της αξίας της ανακύκλωσης και της οικονομικής λειτουργίας ενεργοβόρων έργων.

Η κατασκευή, η διαχείριση και η λειτουργία αυτού του μεγάλου και σύνθετου έργου από τη ΔΕΥΑΜΒ, πέρα από την επίτευξη του στόχου, που προφανώς είναι η προστασία του Παγασητικού, επεκτείνει τα όρια και τις δυνατότητες της ίδιας της επιχείρησης. Λειτουργώντας στη δυσκολότερη φάση του κύκλου του νερού, όπου τα πάντα εξαρτώνται από την τεχνολογία και την ανθρώπινη προσπάθεια κι όχι από αστάθμητους παράγοντες, οι ΕΕΛ της ΔΕ ΥΑΜΒ με προορσιμό αντικειμενικά, τη διαχείριση των λυμάτων της ευρύτερης περιοχής, αναγκάζουν και σε μία κοινή αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων του πόσιμου νερού, ανεξάρτητα από τις πρόσκαιρες, τοπικιστικές αντιδράσεις.

Η ΔΕΥΑΜΒ σχεδιάζει την επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού ώστε να μπορεί να δεχθεί λύματα από τους όμορους Δήμους (Πορταριάς, Μακρινίτσας, Φερρών).Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός