Η παρακολούθηση και προστασία του Παγασητικού κόλπου ήταν και είναι μέγιστης σημασίας και περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΜΒ.

Η τεχνογνωσία αλλά και η υποδομή που αποκτήθηκε δίνουν νέες δυνατότητες για τη συνεχή παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Το χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΜΒ, στο πλαίσιο του προγράμματος MED-POL (Mediterranean - Pollution) και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά εργαστήρια και το ελληνικό κέντρο θαλλασσίων ερευνών , παρακολουθεί την φυσικοχημική κατάσταση και την ποιότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος του Παγασητικού Κόλπου.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην παρακολούθηση παραμέτρων όπως τα θρεπτικά άλατα που οδηγούν σε φαινόμενα ευτροφισμού (ανάπτυξη πλαγκτού).

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Αποχέτευσης, η ΔΕΥΑΜΒ διενεργεί συνεχείς ελέγχους στην ποιότητα των βιομηχανικών αποβλήτων πριν την είσοδό τους στο δίκτυο αποχέτευσης.

Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί αυτόματοι δειγματολήπτες στη βιομηχανική περιοχή και σε άλλα σημεία βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας.

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται στο χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΜΒ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ποιότητά τους βρίσκεται εντός των προδιαγραφών που θέτει ο Κανονισμός Αποχέτευσης για την αποδοχή λυμάτων.
 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός