Η ΔΕΥΑΜΒ σήμερα προωθεί μελέτες, προγραμματίζει μεγάλα έργα πολλών εκατομμυρίων euro για ύδρευση, αποχέτευση, Βιολογικό Καθαρισμό και περιβάλλον.

Διεκδικεί πιστώσεις από Εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες.

Συμμετέχει σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υλοποιώντας  σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον την προστασία του Παγασητικού,τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.


ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

1. Η οικονομία στο νερό είναι για το συμφέρων όλων μας.

2. Ελέγξατε, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, την εσωτερική σας υδραυλική εγκατάσταση για διαρροές, κλείνοντας όλες τις βρύσες και παρακολουθώντας στο φρεάτιο ύδρευσης, αν το υδρόμετρο γυρίζει.

3. Οι διαρροές του εσωτερικού σας δικτύου είναι σπατάλη νερού και ¨φουσκώνει¨ τους λογαριασμούς σας.

4. Παρέμβαση στα δίκτυα της ΔΕΥΑΜΒ ή λαθρουδροληψία, συνεπάγεται πενταπλάσια χρέωση του λογαριασμού και ποινικές ευθύνες.

5. Η εξόφληση των λογαριασμών γίνεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και στις συμβεβλημένες τράπεζες. Επίσης με πάγια εντολή στις συμβεβλημένες τράπεζες.

ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012

Με το νέο τιμολόγιο :
καταργούνται τα τέλη κατασκευής έργων, που ορίζονταν σε
0,31 euro/m3 κατανάλωσης ύδατος
καταργούνται τα τέλη Ομβρίων, που ορίζονταν σε
0,13 euro/m3 κατανάλωσης ύδατος
καταργείται το τέλος συντήρησης υδρομέτρου, που καθορίζονταν διαφορετικά για τις διάφορες διαμέτρους (ως άνω)
Καταργείται η χρέωση της πάγιας κατανάλωσης των 15 κυβικών για τους οικιακούς καταναλωτές.
Παραμένει ως έχει η χρέωση της πάγιας κατανάλωσης για υδρόμετρα 1 ίντσας και άνω.
για τέλη Ύδρευσης - Αποχέτευσης η χρέωση γίνεται ανά τρίμηνο.

Οι κλίμακες των καταναλώσεων είναι ίδιες στην ύδρευση και την αποχέτευση
Ορίζεται ως πάγιο, για καταναλωτές των μηδέν κυβικών, 10 euro για την ύδρευση και 4 euro για την αποχέτευση πλέον Φ.Π.Α
Ορίζονται τέλη ύδρευσης και τέλη αποχέτευσης ανά κυβικό νερού για κάθε κλίμακα πλέον Φ.ΠΑ
Αναλυτικά το τιμολόγιο διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Νέο μειωμένο οικιακό τιμολόγιο 2013


Υδρευση

Αποχέτευση

Α Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο

9,10euro

3,644euro

β

Για κατανάλωση από
1- 25 m3/τρίμηνο

+0,45euro/m3

+0,26euro/m3

γ

Για κατανάλωση από
26 - 40 m3/τρίμηνο

+1,03 euro/m3

+0,57euro/m3

δ

Για κατανάλωση από
41 - 50 m3/τρίμηνο

+1,06 euro/m3

+0,62euro/m3

ε

Για κατανάλωση από
51 - 60 m3/τρίμηνο

+1,21 euro/m3

+0,64euro/m3

στ

Για κατανάλωση από 61 - 80 m3/τρίμηνο

+1,44 euro/m3

+0,73euro/m3

ζ

Για κατανάλωση από 81 και άνω m3/τρίμηνο

+1,84 euro/m3

+0,96euro/m3

Αναλυτική σύγκριση τιμολογίων 2011 και 2012.

Κοινωνικό τιμολόγιο

Νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2013

Για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών που είναι κάτοικοι και δημότες Βόλου και πιο συγκεκριμένα για άπορους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους,μακροχρόνια άνεργους,τρίτεκνους θεσπίζεται το Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο, που εφαρμόζεται στα πρώτα 50 κυβικά το τρίμηνο
( για τους πολύτεκνους στα πρώτα 60 κυβικά το τρίμηνο προσαυξανόμενο κατά 5 κυβικά για κάθε επιπλέον τέκνο πάνω των τεσσάρων) εφόσον

 • η κατανάλωση αφορά ένα υδρόμετρο για τη κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

 • η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

  Δικαιούχοι της τάξης του 90%

  Άποροι σε κατάσταση πλήρους ένδειας

  Δικαιούχοι της τάξης του 50%

  1)Άποροι με βιβλιάριο ανασφαλίστου,2) Άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, 3) Πολύτεκνες οικογένειες,
  4)
  Μακροχρόνια άνεργοι
  Δικαιούχοι της τάξης του 30%

  1)Άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω,
  2)Τρίτεκνες οικογένειες
  ,3)Μονογονεϊκές οικογένειες

Δείτε αναλυτικά το νέο τιμολογιο για όλες τις περιοχές ....

 

Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός