ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ

 1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ


  1.1 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ
  Π.Υ.: 4,305,000.00 ευρώ. Το προβλεπόμενο υποέργο περιλαμβάνει αγωγούς αποχέτευσης που θα συλλέγουν τα λύματα της Δημοτικής Ενότητας Ιωλκού. Μέσω του δικτύου ακαθάρτων θα γίνεται συγκέντρωση και μεταφορά των λυμάτων στον αντίστοιχο αποδέκτη αγωγό της ΔΕΥΑΜΒ και εν συνεχεία στις ΕΕΛ. Προβλέπεται η πλήρης κατασκευή δικτύου μήκους 16.600m.
  1. 2 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ  ΒΟΛΟΥ
  Π.Υ.: 4,920,000.00 ευρώ. Το προβλεπόμενο υποέργο περιλαμβάνει αγωγούς αποχέτευσης διατομών D200mm και D250mm από PVC μήκους 14.470μ, αγωγούς από PET διατομών DN140mm και DN315mm μήκους 3.735μ και 392 φρεάτια διαμέτρου 1.2μ. Τέλος προβλέπονται πέντε (5) αντλιοστάσια μονοθαλάμια με σύστημα απόσμησης. Αποδέκτης των λυμάτων θα είναι οι ΕΕΛ Βόλου.
  1. 3.ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕΣΚΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ
  Π.Υ.: 615,000.00 ευρώ. Το προβλεπόμενο έργο περιλαμβάνει καταθλιπτικό αγωγό ΡET 10atm, διατομής DN160 mm μήκους 300μ και αγωγό PVC διατομής 200mm έως 250 mm μήκους 1755μ, με τον οποίο θα μεταφέρονται τελικώς τα λύματα στο δίκτυο της Α' ΒΙ.ΠΕ. και εν συνεχεία στις ΕΕΛ Βόλου.
  1. 4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΑΣ & Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
  Π.Υ.: 9,594,000.00 ευρώ. Οι εργασίες επέκτασης των ΕΕΛ του Βόλου για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ' προτεραιότητας (Αγριάς και Ν. Αγχιάλου), όπως θα οριστικοποιηθούν από τη σχετική μελέτη.
  1. 5 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ
  Π.Υ.: 1,914,187.80 ευρώ. Η μελέτη περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Μάραθος, Αγ. Γεώργιος Κυνηγών, Βελανιδιά, Κριθαριά, Μαλάκι, Πλατανίδια, Ανω και Κάτω Λεχωνίων. Περιλαμβάνονται επίσης αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων για τα δύο παραλιακά μέτωπα (Ν. Αγχίαλος- Βόλος και Μαλάκι-Βόλος). Τέλος περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ, αναγκαία για την υποδοχή των λυμάτων των προαναφερόμενων οικισμών, καθώς και της ΔΕ Νέας Αγχιάλου.
  1. 6 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
  Π.Υ.: 98,400.00 ευρώ. Αφορά τις εργασίες για την ηλεκτροδότηση των περιγραφόμενων αντλιοστασίων ακαθάρτων για τα υποέργα 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 (όπως προκύψει από τη σχετική μελέτη)
  1. 7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Π.Υ.: 36,900.00 ευρώ. Οι απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της κατασκευής των υποέργων της παρούσας πράξης.


 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ


  2.1 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ
  Π.Υ.: 10,971,600.00 ευρώ. Το προβλεπόμενο υποέργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή 15.724 μέτρων αγωγών PVC διαμέτρου 200 και 250μμ και 9.620 μέτρων αγωγών PE διαμέτρων 225μμ, 280μμ και 355μμ, για την ολοκλήρωση του δικτύου βαρύτητας.

  2.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ
  Π.Υ.: 5,289,000.00 ευρώ. Το σχετικό έργο προβλέπει την πλήρη κατασκευή τεσσάρων (4) αντλιοστασίων λυμάτων και 15.436 μέτρα καταθλιπτικού αγωγού PE, διατομών DN 125μμ, 140μμ, 315 και 355 μμ.
  2.3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ (Α' ΦΑΣΗ)                  Π.Υ.: 615,000.00 ευρώ. Το σχετικό έργο προβλέπει την κατασκευή αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους 2.000 μέτρων. Οι ακριβείς ποσότητες των περιγραφόμενων εργασιών θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.
  2.4 ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟ ΛΕΧΩΝΙΑ ΕΩΣ ΑΓΡΙΑ Δ. ΒΟΛΟΥ      Π.Υ.: 1,230,000.00 ευρώ. Το σχετικό έργο προβλέπει κατ' εκτίμηση την πλήρη κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών PE και PVC, συνολικού μήκους 4,450 μέτρων διαμέτρων 225, 315, 355 μμ και ενός αντλιοστασίου. Οι ακριβείς ποσότητες των περιγραφόμενων εργασιών θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.
  2.5 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
  Π.Υ.: 61,500.00 ευρώ. Αφορά τις εργασίες για την ηλεκτροδότηση των περιγραφόμενων αντλιοστασίων ακαθάρτων για τα υποέργα 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4 (όπως προκύψει από τη σχετική μελέτη).
  2.6 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Π.Υ.: 61,500.00 ευρώ. Αφορά τις απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της κατασκευής των υποέργων της παρούσας πράξης.

 3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ -ΒΟΛΟΣ

  3.1 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ
  Π.Υ.: 6,150,000.00 ευρώ. Το σχετικό υποέργο προβλέπει την πλήρη κατασκευή περίπου 20.000 μ αγωγών εσωτερικού δικτύου βαρύτητας.
  3.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ      Π.Υ.: 5,535,000.00 ευρώ. Το σχετικό έργο προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων αντλιοστασίων επί του κεντρικού δρόμου Βόλου - Αθηνών. Εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν 13.245 μ καταθλιπτικού αγωγού από PE.
  3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
  Π.Υ.: 369,000.00 ευρώ. Αφορά την εκπόνηση της «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ», καθώς και των υποστηρικτικών μελετών και αδειοδοτήσεων, έτσι ώστε το σχετικό υποέργο να ώριμο προς δημοπράτηση και κατασκευή. Η μελέτη έχει συμβασιοποιηθεί από τις 13/11/2009.
  3.4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Π.Υ.: 246,000.00 ευρώ. Αφορά τις απαιτούμενες εργασίες αρχαιολογικού χαρακτήρα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της κατασκευής των υποέργων της παρούσας πράξης.