Η ΔΕΥΑΜΒ σήμερα προωθεί μελέτες, προγραμματίζει μεγάλα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ για ύδρευση, αποχέτευση, Βιολογικό καθαρισμό και περιβάλλον
Διεκδικεί πιστώσεις από Εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες.
Συμμετέχει σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα υλοποιώντας σημαντικές δράσεις για το περιβάλλον την προστασία του Παγασητικού,τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Τα  έργα, τα οποία προγραμματίζονται σήμερα δεν  εξυπηρετούν μόνο τις άμεσες ανάγκες,αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες στους τομείς που προαναφέρθηκαν.

Ο συνολικός προγραμματισμός - σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις, τμήμα των οποίων διεκδικεί χρηματοδότηση από Κοινοτικά Προγράμματα σχεδιάστηκαν με προοπτική και όραμα. Ο μακρόπνοος σχεδιασμός θέτει προτεραιότητες και ιεραρχεί δράσεις ώστε να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" σε θέματα ύδρευσης - αποχέτευσης - επέκτασης και αναβάθμισης των ΕΕΛ προς όφελος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Σύντομη περιγραφή λύσεων για την αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος

Οι βραχυπρόθεσμες (μέχρι 2 έτη) και μεσο-μακροπρόθεσμες (2 - 30 έτη) λύσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος στην Μ.Π. Βόλου είναι οι ακόλουθες:
Οι βασικοί στόχοι του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων είναι:

Η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό άνω των των 2.000 κατοίκων του νέου Δήμου Βόλου ώστει να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της ρύπανσης του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.
Η ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων σε νεοδιανοιχθέντες δρόμους με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης των Δήμων Βόλου - Νέας Ιωνίας - Αισωνίας.
Η ανακατασκευή, συμπλήρωση και ενίσχυση εγκατεστημένων δικτύων ομβρίων στο κεντρικό ιστό του Δήμου Βόλου - Ν. Ιωνίας αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή υψομετρική διαφορά από τη θάλασσα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων μεγάλης έντασης.Βασικός στόχοςτου έργου είναι:
Η επέκταση της μονάδας της Ε.Ε.Λ. ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη επεξεργασίας των λυμάτων όμορων δήμων και κοινοτήτων.

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων με στόχο την επαναχρησιμοποίησή τους και τη διασφάλιση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη.


Ανάμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες ύδρευσης είναι και υιοθέτηση πολιτικών για το νερό προς την κατεύθυνση ....