1. Πώς ανακαλύπτουμε την εσωτερική διαρροή στο εσωτερικό μας δίκτυο;
2. Πως αλλάζουμε το όνομα του λογαριασμού της ΔΕΥΑΜΒ;
3. Υπερκατανάλωση νερού, γιατί;
4. Σταματημένο υδρόμετρο με μηδενική ένδειξη στο τρίμηνο, ενώ το κτίσμα κατοικείται. Τι συμβαίνει;
5. Λάθος ένδειξη. Τι σημαίνει αυτό;
Ερώτημα 1

Πώς ανακαλύπτουμε την εσωτερική διαρροή στο εσωτερικό μας δίκτυο;
Απάντηση:
Αν ελέγξουμε τις μπαταρίες μπάνιου, νιπτήρα, κουζίνας και το καζανάκι μας και διαπιστώσουμε ότι δεν στάζει τίποτα, τότε πρέπει να ελέγξουμε το υδρόμετρο μας. Αν παρατηρήσουμε ότι γυρίζει αυτό σημαίνει ότι έχουμε αφανή εσωτερική διαρροή στην υδραυλική μας εγκατάσταση και καλούμε άμεσα τον υδραυλικό για την αποκατάσταση της βλάβης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις «φουσκωμένου» λογαριασμού λόγω επισκευής εσωτερικής διαρροής η ΔΕΥΑΜΒ κάνει έκπτωση 40% στο λογαριασμό μετά από αυτοψία που θα πραγματοποιήσει το συνεργείο υδρομέτρων.


Ερώτημα 2
Πως αλλάζουμε το όνομα του λογαριασμού της ΔΕΥΑΜΒ;
Απάντηση:
Η ΔΕΥΑΜΒ κρατάει μόνο αρχείο ιδιοκτητών για την έκδοση των λογαριασμών της. Σε περίπτωση που αλλάζει η ιδιοκτησία ενός ακινήτου γίνεται αλλαγή ονόματος με βάση το συμβόλαιο αγοράς από τον προηγούμενο στον νέο ιδιοκτήτη και ένα στέλεχος του υπάρχοντος λογαριασμού.
Ερώτημα 3
Υπερκατανάλωση νερού, γιατί;
Απάντηση:
Είναι διάφοροι οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν υπερκατανάλωση νερού από το προηγούμενο στο νέο τρίμηνο.
Πριν απευθυνθούμε στο γραφείο Δημοσιών Σχέσεων της ΔΕΥΑΜΒ πρέπει

Να ελέγξουμε την ένδειξη του υδρομέτρου μας σε σχέση με την αναγραφόμενη ένδειξη επί του λογαριασμού. Αν η ένδειξη του υδρομέτρου μας είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης, σημαίνει ότι η καταμέτρηση που έγινε ένα μήνα πριν την έκδοση του λογαριασμού είναι σωστή και τα κυβικά  έχουν καταναλωθεί.
Να ελέγξουμε αν το υδρόμετρο μας γυρίζει, που σημαίνει εσωτερική διαρροή.
Να ελέγξουμε αν στάζει οτιδήποτε και να το επιδιορθώσουμε άμεσα.
Ερώτημα 4
Σταματημένο υδρόμετρο με μηδενική ένδειξη στο τρίμηνο, ενώ το κτίσμα κατοικείται. Τι συμβαίνει;
Απάντηση:
Όταν ένα υδρόμετρο σταματήσει, δεν αποθηκεύει κυβικά και μηδενίζει τις ενδείξεις του.
Πρέπει ο καταναλωτής να δηλώσει στο γραφείο υδρομέτρων για να αντικατασταθεί από το συνεργείο βλαβών της ΔΕΥΑΜΒ.
Όταν το συνεργείο βλαβών από τη καταμέτρηση ανακαλύψει σταματημένο υδρόμετρο το αντικαθιστά άμεσα χωρίς να ενημερώσει το καταναλωτή και χρεώνεται η αντίστοιχη περυσινή κατανάλωση τριμήνου αφού το κτίσμα κατοικείται και υπάρχει κατανάλωση κυβικών.
Όταν αντικατασταθεί το σταματημένο υδρόμετρο και το κτίσμα είναι ακατοίκητο, μετά από δήλωση του καταναλωτή και αυτοψία του συνεργείου βλαβών της ΔΕΥΑΜΒ, διορθώνεται ο λογαριασμός από τη χρέωση αντίστοιχης περυσινής κατανάλωσης σε πάγιο λογαριασμό με υπεύθυνη δήλωση.
Ερώτημα 5
Λάθος ένδειξη. Τι σημαίνει αυτό;
Απάντηση:
Όταν διαπιστώσουμε ότι η ένδειξη που αναγράφεται στο λογαριασμό μας σε σχέση με την ένδειξη του υδρομέτρου μας είναι λάθος, τότε ενημερώνουμε το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων  της ΔΕΥΑΜΒ, το οποίο διαπιστώνει το λάθος με αυτοψία του συνεργείου βλαβών και στέλνει το λογαριασμό για διόρθωση στο Τμήμα Πελατείας. Η διόρθωση γίνεται αυτόματα όταν ο λογαριασμός δεν έχει εξοφληθεί. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός έχει εξοφληθεί και το λάθος διαπιστώθηκε αργότερα, γίνεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων, η οποία είναι χρονοβόρα λόγω του λογιστικού συστήματος.

Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός