Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΠΟ 15/9/2021 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ)

Καλούμε τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου να προσκομίσουν την απόφαση του ΗΔΙΚΑ (από 15/9/2021 και εφεξής) για την ένταξη τους στις κατηγορίες ΚΟΤ όπως αυτή ισχύει μετά τη λήξη και εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων τους έτους 2021. Η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021 .