Ενημέρωση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΣΤΙΣ 27/10/2022

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αιφνίδιας βλάβης σε αγωγό που τροφοδοτεί τη κεντρική δεξαμενή της Αγριάς, θα προκύψουν χαμηλές πιέσεις και ενδεχομένως διακοπές στην υδροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.

Τα συνεργεία της υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο σημείο της βλάβης και επιχειρούν για την ταχύτερη αποκατάστασή της.