Ενημέρωση

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 26/6/2023 ΕΩΣ 30/6/2023

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές που υδρεύονται από τη δεξαμενή «ΚΑΚΟΥΝΑ»
Μακρυνίτσας ότι λόγω εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης των εξόδων του δικτύου της δεξαμενής, που θα ολοκληρωθούν την εβδομάδα 26/6 έως 30/6, ενδεχομένως να σημειώνονται προσωρινές διακοπές υδροδότησης στο εν λόγω δίκτυο.